Supervisie
Supervisie

Supervisie voor (hapto)therapeuten

 
Algemeen
Supervisie is gericht op het versterken van de professionele competentie. Via de cliёntproblematiek is de blik op de hulpverlener gericht: op diens innerlijke houding, sterkten, zwakten, voorkeurs- en vermijdingspatronen van handelen.  
 
Ik bied supervisie aan, zowel individueel als groepssupervisie, voor haptotherapeuten en desgewenst andere professionele zorgverleners.  
 
De supervisie kan starten vanuit:
 • Persoonlijke leervragen
 • Een bepaald thema 
 • Ingebrachte casuїstiek
 
Voorbeelden van persoonlijke leervragen zijn:
 • Vanuit welke innerlijke houding werk ik?
 • Hoe ga ik om met een specifieke eigen weerstand of blokkade?
 • Hoe voorkom ik “leeglopen”
 • Hoe is mijn hantering van afstand en nabijheid, de omgang met grenzen?
 • Waar is mijn verantwoordelijkheid, waar die van de cliënt?
 
Voorbeelden van ingebrachte thema´s kunnen zijn:
 • Hechtingspatronen en daarmee gepaard gaande relatiedynamiek
 • (Vroegkinderlijke) traumatisering, dissociatie, fragmentatie
 • Het stresssysteem, regulatie en disregulatie
 • Het verschil tussen copingstrategieën en overlevingsmechanismen
 • Schaamte en destructief zelfbeeld 
 • Overdracht en tegenoverdracht
 
Door de inbreng van casuїstiek maken we de leervragen en ingebrachte thema´s concreet. Er komt een spiegeling van hoe therapeut, cliënt en thema´s met elkaar verweven zijn. Via de ingebrachte casuїstiek kunnen nieuwe perspectieven en handelingsmogelijkheden ontstaan. 
haptotherapiejacobijnenstraat

There is a crack in everything,

that is how the light gets in!

Leonard Cohen

Contact
Wil je een afspraak maken dan kan dat telefonisch of via e-mail met Barbara.

Haptotherapie Jacobijnenstraat | Jacobijnenstraat 15 | 3512 TH Utrecht

| Supervisie