Kinderen
Kinderen

Kinderen reageren heel lijfelijk op wat ze voelen. In hun houding en gedrag is te zien of ze zich boos, bang, blij of bedroefd voelen. Als alles natuurlijk verloopt, ontwikkelt een kind zich spelenderwijs. Soms gaat de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend en loopt het kind vast

Dit uit zich bijvoorbeeld door snel ruzie maken, agressief worden of zich juist verlegen of angstig terugtrekken. Soms kan het kind lichamelijke klachten ontwikkelen. Kortom, het is zichzelf niet meer en zit niet lekker in zijn vel.

 


Ouders signaleren dit, maar weten niet altijd hoe zij hier goed op in moeten spelen. Zij hebben vaak alles al geprobeerd en voelen zich machteloos. De vanzelfsprekendheid in het contact verdwijnt, met als gevolg dat het kind in een isolement komt.

 

Haptotherapie kan hierbij helpen. Kinderhaptotherapie werkt op een speelse manier en sluit aan bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. Spel- en bewegingsvormen zijn gericht op het ervaren en ontwikkelen van het gevoel en moedigen aan om op een andere manier met moeilijkheden om te gaan. Als kind kun je lijfelijk ervaren wat goed doet, vrij maakt en oplucht. Waar je van verhardt en afsluit of waarvan je verzacht en weer opent.

 

Afhankelijk van de leeftijd van het kind betrekken we geregeld ook de ouder(s) bij de therapie. Zodat je als ouder (mee) kunt ervaren wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Èn waar nodig zelf hulp krijgt om dat te kunnen bieden.

 

Voor begeleiding van ouders met baby´s en peuters kun je contact opnemen met Barbara. Voor begeleiding van oudere kinderen en pubers met Marcel.

There is a crack in everything,

that is how the light gets in!

Leonard Cohen

Contact
Wil je een afspraak maken dan kan dat telefonisch of via e-mail met een van ons.

Haptotherapie Jacobijnenstraat | Jacobijnenstraat 15 | 3512 TH Utrecht

| Specialisaties | Kinderen