Specialisaties
Specialisaties

Specialisaties

 • Stress en burnout
  Spanningsklachten kunnen een signaal zijn dat je moeite hebt jezelf te handhaven in een situatie en aan het “overleven” bent. De oorzaken van stress kunnen heel verschillend zijn, de uitwerking is hetzelfde: moeilijk afstand kunnen nemen, slecht ontspannen, piekeren, de slaap niet kunnen vatten. Extreme vermoeidheid, een laag gevoel van eigenwaarde en je terugtrekken uit sociale contacten zijn enkele symptomen van burn-out. Lees hier meer
 • Trauma
  Traumatische ervaringen zijn te overweldigend om bij normaal bewustzijn te verdragen. Het verstand bevat het niet, en de lichaamsreacties nemen het over. Het stresssysteem wordt extreem geactiveerd en de herinnering aan de gebeurtenissen wordt niet opgeslagen in een logisch samenhangend verhaal. Wat aanvankelijk een bescherming is wreekt zich op den duur. De gevaarsignalen blijven “rondzingen” in het lichaam, zonder dat ze een uitweg vinden. Chronische stress, snelle gealarmeerdheid en gevoelens van onveiligheid zijn het gevolg. Lees hier meer
 • Verlies en rouw
  Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies. Dat kan het verlies van een dierbare zijn, een kinderwens die niet wordt vervuld, verlies van gezondheid, maar ook van een baan of een ideaal. Een groot verlies zet je leven in een ander daglicht: wie je bent, je relaties, je leven. Lees hier meer
 • Pijn
  Pijn maakt bij uitstek helder dat lichaam, ziel en geest niet te scheiden zijn. Emotionele pijn kan lichamelijk zeer doen; lichamelijke pijn kan geestelijk ontregelen. Ook is er steeds meer bekend dat (traumatische) stress tot chronische pijn kan leiden. Lees hier meer
 • Relaties
  Het gevoelsmatig met elkaar in contact zijn is belangrijk om jezelf te kunnen zijn en een fijne levendigheid in je relatie te ervaren. Soms loopt het een periode stroef en kun je elkaar niet meer vinden. Het voelt schraal, onbegrepen en er ontstaat verwijdering en kou. Lees hier meer
 • Kinderen
  Kinderen reageren heel lijfelijk op wat ze voelen. In hun houding en gedrag is te zien of ze zich boos, bang, blij of bedroefd voelen. Als alles natuurlijk verloopt, ontwikkelt een kind zich spelenderwijs. Soms gaat de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend en loopt het kind vast. Lees hier meer
 • Sport
  Bij het sporten is het belangrijk dat je goed in je vel zit om optimaal te kunnen bewegen en presteren. De afstemming tussen het hoofd, het lichaam en het gevoel luistert nauw. Sport en bewegen gaat over lichaamsgevoel- en bewustzijn, kracht, coördinatie, snelheid, houdings- en bewegingsgevoel. Het gaat ook over emoties, over samenwerking binnen een team, over plezier in bewegen, over angst voor bewegen, en ook over spanning en stress en de druk om te moeten presteren. Lees hier meer

There is a crack in everything,

that is how the light gets in!

Leonard Cohen

Contact
Wil je een afspraak maken dan kan dat telefonisch of via e-mail met een van ons.

Haptotherapie Jacobijnenstraat | Jacobijnenstraat 15 | 3512 TH Utrecht

| Specialisties